Hlavní obsah

Kost

Vyskytuje se v

dobrák: být dobrák od kostigrundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch sein

holenní: anat. holenní kostder Schienbeinknochen

klíční: anat. klíční kostdas Schlüsselbein

křížový: křížová kostdas Kreuzbein

nártní: anat. kost nártníder Mittelfußknochen

rybí: rybí kostdie Fischgräte

srůst: srůst kostídie Knochenverwachsung

střepina: střepiny kostidie Knochensplitter

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

vývar: vývar z kostídie Knochenbrühe

zánártní: zánártní kostider Fußwurzelknochen

zlomenina: zlomenina klíční kostider Schlüsselbeinbruch

jídlo: syté jídlodie sättigende Kost

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

lícní: anat. lícní kostder Backenknochen, das Wangenbein

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

něco: To bude něco stát.Das wird etwas kosten.

ohlodat: Pes ohlodal kost.Der Hund nagte den Knochen ab.

ohryzat: ohryzat kostidie Knochen abnagen

ochutnat: ochutnat čajden Tee kosten

ochutnat: ochutnat volnostdie Freiheit kosten

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

pažní: anat. pažní kostder Oberarmknochen

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

roztříštit: Kulka mu roztříštila kost.Die Kugel hat seinen Knochen zerschmettert.

snížit: snížit nákladyKosten senken

spolknout: spolknout kostden Knochen verschlucken

stát: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

strava: cena za byt a stravuder Preis für Kost und Logis

udávit se: udávit se rybí kostían einer Gräte ersticken

útrata: žít na cizí útratyauf fremde Kosten leben

vyhrabat: Pes vyhrabal ukrytou kost.Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.

vypočítat: vypočítat nákladyKosten berechnen

zmrzlý: být zmrzlý na kosthart gefroren sein

člověk: člověk z masa a kostíein Mensch von Fleisch und Blut

hubený: hubený na kostknochendürr

náklad: koupit co na vlastní nákladyetw. auf eigene Kosten kaufen

promrznout: promrznout na kostbis auf die Haut durchfrieren

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

Knochen: sich Dat die Knochen brechenpolámat si kosti

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

durchrechnen: die Kosten noch einmal durchrechnenještě jednou propočítat náklady

expandieren: Die Kosten expandieren.Náklady rostou.

fein: feine Weine kostenochutnat lahodná vína

Gerippe: ein wandelndes Gerippe seinbýt kost a kůže

Knochen: starke Knochen habenmít silné kosti

kosten: j-m etw. zu kosten gebendát komu co ochutnat

kosten: vom neuen Wein kostenokusit nové víno

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

kosten: Wie viel kostet es?Kolik to stojí?

kosten: Das kostet gar nichts.To vůbec nic nestojí.

Kosten: die Kosten für Miete und Heizungvýdaje za nájem a topení

Kosten: auf seine Kostenna vlastní náklady

Reduktion: eine Reduktion der Kostenredukce nákladů

schnitzen: eine aus Elfenbein geschnitzte Statuettesoška vyřezaná ze slonové kosti

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

Zeit: Sein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.

fragen: Fragen kostet nichts.Za zeptání nic nedáš.

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

Kosten: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

Kosten: auf j-s Kosten, auf Kosten etw. Genna úkor koho/čeho zdraví ap.

Kragen: j-m, j-n den Kragen kostenstát koho krk

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

Welt: nicht die Welt kostennestát majlant

kost: anat. lebeční kostder Schädelknochen

kost: až do morku kostíbis auf/in die Knochen

kost: kostitělo die Knochen

kost: protáhnout staré kostidie alten Knochen strecken