Hlavní obsah

Kost

Vyskytuje se v

kosten: Ať to stojí, co to stojí. za každou cenuKoste es, was es wolle.

Kosten: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

Kragen: stát koho krkj-m, j-n den Kragen kosten

Schmalz: koho pěkně vyšťavitviel Schmalz kosten

Welt: nestát majlantnicht die Welt kosten

einschließlich: včetně veškerých nákladůeinschließlich aller Kosten

Knochen: sich Dat die Knochen brechenpolámat si kosti

Kost: jednoduchá stravaeinfache Kost

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

durchrechnen: ještě jednou propočítat nákladydie Kosten noch einmal durchrechnen

expandieren: Náklady rostou.Die Kosten expandieren.

fein: ochutnat lahodná vínafeine Weine kosten

Gerippe: ein wandelndes Gerippe seinbýt kost a kůže

Reduktion: redukce nákladůeine Reduktion der Kosten

schnitzen: eine aus Elfenbein geschnitzte Statuettesoška vyřezaná ze slonové kosti

senken: snižovat náklady/daně/platydie Kosten/Steuer/Löhne senken

Zeit: Jeho koníček stojí (hodně) času.Sein Hobby kostet (viel) Zeit.

dobrák: grundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch seinbýt dobrák od kosti

holenní: der Schienbeinknochenanat. holenní kost

klíční: das Schlüsselbeinanat. klíční kost

kost: der Schädelknochenanat. lebeční kost

křížový: das Kreuzbeinkřížová kost

nártní: der Mittelfußknochenanat. kost nártní

rybí: die Fischgräterybí kost

srůst: die Knochenverwachsungsrůst kostí

střepina: die Knochensplitterstřepiny kosti

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

vývar: die Knochenbrühevývar z kostí

zánártní: der Fußwurzelknochenzánártní kosti

zlomenina: der Schlüsselbeinbruchzlomenina klíční kosti

jídlo: syté jídlodie sättigende Kost

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

lícní: der Backenknochen, das Wangenbeinanat. lícní kost

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

něco: To bude něco stát.Das wird etwas kosten.

ohlodat: Der Hund nagte den Knochen ab.Pes ohlodal kost.

ohryzat: die Knochen abnagenohryzat kosti

ochutnat: ochutnat čajden Tee kosten

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

pažní: der Oberarmknochenanat. pažní kost

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

roztříštit: Die Kugel hat seinen Knochen zerschmettert.Kulka mu roztříštila kost.

snížit: snížit nákladyKosten senken

spolknout: den Knochen verschluckenspolknout kost

stát: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

strava: cena za byt a stravuder Preis für Kost und Logis

udávit se: an einer Gräte erstickenudávit se rybí kostí

útrata: žít na cizí útratyauf fremde Kosten leben

vyhrabat: Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.Pes vyhrabal ukrytou kost.

vypočítat: vypočítat nákladyKosten berechnen

zmrzlý: hart gefroren seinbýt zmrzlý na kost

člověk: ein Mensch von Fleisch und Blutčlověk z masa a kostí

hubený: knochendürrhubený na kost

promrznout: bis auf die Haut durchfrierenpromrznout na kost

fragen: Za zeptání nic nedáš.Fragen kostet nichts.