Hlavní obsah

gewohnt

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Dach: žít s kým pod jednou střechoumit j-m unter einem Dach wohnen

gewohnt: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

tun: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

bei: bydlet u rodičůbei den Eltern wohnen

jwd: bydlet mimo městojwd wohnen

beide: Oba bydlí v Berlíně.Beide wohnen in Berlin.

daneben: Bydlíme v domě vedle.Wir wohnen im Haus daneben.

darüber: Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

Ecke: bydlet (hned) za rohem blízko(gleich) um die Ecke wohnen

ein, eine, ein: bydlet v menším městěin einer kleineren Stadt wohnen

entlegen: bydlet na odlehlém místěin einem entlegenen Ort wohnen

gleich: bydlet hned vedlegleich nebenan wohnen

nebenan: Bydlí hned vedle.Er wohnt gleich nebenan.

Ring: bydlet na okružní tříděam Ring wohnen

separat: bydlet odděleněseparat wohnen

Stadt: bydlet v blízkosti městain der Nähe der Stadt wohnen

Stunde: přijít v obvyklou hodinuzur gewohnten Stunde kommen

Untermiete: bydlet v podnájmuin/zur Untermiete wohnen

wohnen: Kde bydlíš?Wo wohnst du?

nájem: bydlet v nájmu u kohobei j-m zur Miete wohnen

v, ve: být v podnájmuzur Miete wohnen

bydlet: Kde bydlíš?Wo wohnst du?

horní: bydlet v horním poschodíim Obergeschoss wohnen

internát: bydlet na internátuim Internat wohnen

kde: Kde bydlíš?Wo wohnst du?

kolej: bydlet na kolejíchim Studentenwohnheim wohnen

kraj: bydlet na kraji městaam Rande der Stadt wohnen

luxusní: luxusní bydleníluxuriöses Wohnen

mimo: Bydlí mimo Berlín.Er wohnt außerhalb Berlins.

nad, nade: Bydlí nad vámi.Er wohnt über euch.

naproti: Bydlí naproti.Er wohnt mir gegenüber.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

obvyklý: jíst v obvyklou dobuzur gewohnten Zeit essen

okraj: bydlet na okraji městaam Rande der Stadt wohnen

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

periferie: bydlet na periférii městaan der Peripherie der Stadt wohnen

poblíž: Bydlím poblíž.Ich wohne in der Nähe.

počátek: bydlet na počátku městaam Rande der Stadt wohnen

podnájem: bydlet v podnájmu u kohobei j-m in/zur Untermiete wohnen

pohromadě: bydlet pohromadě s rodičizusammen mit den Eltern wohnen

prodražit se: Bydlení se prodražuje.Das Wohnen verteuert sich.

pronajatý: bydlet v pronajatém bytěin einer Mietwohnung wohnen

předměstí: bydlet na předměstíim Vorort wohnen

přechodně: bydlet přechodně kdewo vorübergehend wohnen

přízemí: bydlit v přízemíim Erdgeschoss wohnen

s, se: bydlet s rodičimit den Eltern wohnen

společný: bydlet ve společné domácnostiin einem gemeinsamen Haushalt wohnen

suterén: bydlet v suterénuim Kellergeschoss wohnen

u: bydlet u rodičůbei den Eltern wohnen

vesnice: bydlet na vesniciauf dem Land wohnen

zaběhlý: zaběhlý způsob životagewohnte Lebensart

zvyklý: být zvyklý na coan etw. gewohnt sein

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

střecha: bydlet pod jednou střechoumit j-m unter einem Dach wohnen

alt: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.