Hlavní obsah

bydlet, bydlit

Nedokonavé sloveso

  • wohnenKde bydlíš?Wo wohnst du?

Vyskytuje se v

nájem: bydlet v nájmu u kohobei j-m zur Miete wohnen

horní: bydlet v horním poschodíim Obergeschoss wohnen

internát: bydlet na internátuim Internat wohnen

kde: Kde bydlíš?Wo wohnst du?

kolej: bydlet na kolejíchim Studentenwohnheim wohnen

kraj: bydlet na kraji městaam Rande der Stadt wohnen

mimo: Bydlí mimo Berlín.Er wohnt außerhalb Berlins.

nad, nade: Bydlí nad vámi.Er wohnt über euch.

naproti: Bydlí naproti.Er wohnt mir gegenüber.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

okraj: bydlet na okraji městaam Rande der Stadt wohnen

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

periferie: bydlet na periférii městaan der Peripherie der Stadt wohnen

poblíž: Bydlím poblíž.Ich wohne in der Nähe.

poblíž: bydlet poblíž nádražínahe dem Bahnhof wohnen

počátek: bydlet na počátku městaam Rande der Stadt wohnen

podnájem: bydlet v podnájmu u kohobei j-m in/zur Untermiete wohnen

pohromadě: bydlet pohromadě s rodičizusammen mit den Eltern wohnen

pronajatý: bydlet v pronajatém bytěin einer Mietwohnung wohnen

předměstí: bydlet na předměstíim Vorort wohnen

přechodně: bydlet přechodně kdewo vorübergehend wohnen

přízemí: bydlit v přízemíim Erdgeschoss wohnen

s, se: bydlet s rodičimit den Eltern wohnen

společný: bydlet ve společné domácnostiin einem gemeinsamen Haushalt wohnen

suterén: bydlet v suterénuim Kellergeschoss wohnen

u: bydlet u rodičůbei den Eltern wohnen

vesnice: bydlet na vesniciauf dem Land wohnen

střecha: bydlet pod jednou střechoumit j-m unter einem Dach wohnen

bei: bei den Eltern wohnenbydlet u rodičů

jwd: jwd wohnenbydlet mimo město

beide: Beide wohnen in Berlin.Oba bydlí v Berlíně.

daneben: Wir wohnen im Haus daneben.Bydlíme v domě vedle.

darüber: Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

Ecke: (gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko

ein, eine, ein: in einer kleineren Stadt wohnenbydlet v menším městě

entlegen: in einem entlegenen Ort wohnenbydlet na odlehlém místě

es: Hier wohnt es sich gut.Tady se dobře bydlí.

gleich: gleich nebenan wohnenbydlet hned vedle

leben: auf dem Lande lebenbydlet na vesnici

nebenan: Er wohnt gleich nebenan.Bydlí hned vedle.

Ring: am Ring wohnenbydlet na okružní třídě

separat: separat wohnenbydlet odděleně

Stadt: in der Nähe der Stadt wohnenbydlet v blízkosti města

Untermiete: in/zur Untermiete wohnenbydlet v podnájmu

wohnen: Wo wohnst du?Kde bydlíš?