Hlavní obsah

žít

Nedokonavé sloveso

  1. (být naživu) leben
  2. ať žije (svoboda ap.) es lebeAť žije svoboda!Es lebe die Freiheit!
  3. (trávit život) leben

Vyskytuje se v

dluh: žít na dluhauf Pump leben

vůle: vůle žítder Lebenswille

žíla: zánět žildie Venenentzündung

: žije...!Es lebe...!

bídný: žít v bídných podmínkáchunter jämmerlichen Bedingungen leben

blaze: Žijte blaze!Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!

harmonie: žít v harmonii s kým/čímin Harmonie mit j-m/etw. leben

chudoba: žít v chudoběin Armut leben

klam: žít v klamuim Wahn leben

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben

kresba: kresba žil na rucedie Venenzeichnung auf der Hand

malý: žít na malém městěin einer Kleinstadt leben

mravně: žít mravněmoralisch leben

na: žít na venkověauf dem Land leben

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

napořád: žít s kým napořádmit j-m für/auf immer leben

nepřátelství: žít s kým v nepřátelstvímit j-m in Feindschaft leben

neustálý: žít v neustálém strachu z čehoin ständiger Angst vor etw. leben

odříkání (se): žít v chudobě a odříkáníin Armut und Askese leben

omezený: žít v omezených poměrechin begrenzten Verhältnissen leben

pěstoun: žít u pěstounůbei Pflegeeltern leben

počestně: žít počestněehrenhaft leben

pokojně: žít pokojněruhig leben

primitivně: žít primitivněprimitiv leben

renta: žít z rentyvon der Rente leben

Rom: žít mezi Romyunter den Roma leben

rušně: žít rušněrege leben

soulad: žít v souladu s kýmim Einklang mit j-m leben

srp: žnout trávu srpemdas Gras sicheln/mit der Sichel schneiden

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

úspora: žít z úsporvon seinen Ersparnissen leben

ústraní: žít v ústraníin Zurückgezogenheit leben

útrata: žít na cizí útratyauf fremde Kosten leben

váš, vaše: Vaši ještě žijí?Die Euren leben noch?

vedle: žít vedle sebenebeneinander leben

venkov: žít na venkověauf dem Lande leben

vyhnanství: žít ve vyhnanstvíim Exil leben

zapít: zapít žalseinen Kummer im Alkohol ersäufen

žito: pytel žitaein Sack Roggen

hromádka: žít na hromádce s kýmin wilder Ehe leben

huba: žít z ruky do hubyvon der Hand in den Mund leben

chléb: žít o chlebu a voděvon Brot und Wasser leben

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

poměr: žít si nad poměryüber seine Verhältnisse leben

stín: žít ve stínu kohoin j-s Schatten leben

vzpomínka: žít ze vzpomínekvon Erinnerungen zehren

žito: házet flintu do žitadie Flinte ins Korn werfen

allein: allein lebenžít sám

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

in: in Italien lebenžít v Itálii

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

traurig: in traurigen Verhältnissen lebenžít v žalostných poměrech

Trennung: in Trennung lebenžít odděleně

Angst: in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čeho

Armut: in Armut lebenžít v nouzi

Bienenstock: Die Bienen leben im Bienenstock.Včely žijí v úlu.

ein, eine, ein: Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.

genügsam: genügsam lebenžít skromně

Insel: auf einer öden Insel lebenžít na pustém ostrově

Kummer: hovor. seinen Kummer mit Alkohol hinunterspülenzapíjet svůj žal alkoholem

leben: im Wohlstand lebenžít v blahobytu

leben: Er lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

Scheidung: in Scheidung lebenžít odloučeně

leben: Man lebt nur einmal.Člověk žije jen jednou.

leben: von Brot und Wasser lebenžít o chlebu a vodě