Hlavní obsah

dluh

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

mnohamilionový: die Millionenschuldmnohamilionový dluh

postupně: seine Schulden schrittweise abbezahlenpostupně splácet své dluhy

rozrůst se: Seine Schulden sind angewachsen.Jeho dluhy se rozrostly.

věřitel: dem Kreditor die Schuld bezahlenzaplatit věřiteli dluh

vybřednout: Endlich befreite er sich von den Schulden.Konečně vybředl z dluhů.

zabřednout: in Schulden geratenzabřednout do dluhů

abdecken: j-s Schulden abdeckensplatit čí dluhy

nach: seine Schulden nach und nach abbezahlenpostupně splácet své dluhy

löschen: eine Schuld löschensmazat dluh

zuziehen: sich Schulden zuziehennadělat si dluhy

dluh: auf Pump lebenžít na dluh