Hlavní obsah

schuld

  • an etw. Dat schuld sein být vinný/vinen čímEr allein ist an allem schuld.On sám je vším vinen.

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. vina pocit odpovědnostiseine Schuld bekennenuznat svou vinuaus eigener Schuldvlastní vinou
  2. dluh, závazek

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. an etw. Dat Schuld haben mít vinu na čem, být zodpovědný za co

Vyskytuje se v

abdecken: j-s Schulden abdeckensplatit čí dluhy

an: an etw. Dat schuld seinbýt vinný čím

nach: seine Schulden nach und nach abbezahlenpostupně splácet své dluhy

ergeben: Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

Geld: j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komu

löschen: eine Schuld löschensmazat dluh

schieben: die Schuld von sich schiebenzbavovat se viny

schulden: Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?Co jsem vám dlužný za opravu?

zuziehen: sich Schulden zuziehennadělat si dluhy