Hlavní obsah

schlicht

Vyskytuje se v

schleichen: plížit se, krást se, plazit se tajně z domu ap.sich schleichen

Sohle: chodit/plížit se po špičkáchauf leisen Sohlen gehen/schleichen

gütlich: urovnat co po dobrémetw. gütlich schlichten

schlicht: žít ve skromných poměrechin schlichten Verhältnissen leben

konflikt: urovnávat konfliktyKonflikte schlichten

plížit se: plížit se po špičkáchauf Zehenspitzen schleichen

prostý: z té prosté příčinyaufgrund der schlichten Ursache

přitočit se: Nenápadně se k ní přitočil.Er schlich sich unauffällig an sie heran.

urovnat: urovnat konfliktyKonflikte schlichten

vyklouznout: Nepozorovaně vyklouzl ze sálu.Er hat sich unbemerkt aus dem Saal geschlichen.

einfach: stručně a jasněschlicht und einfach