Hlavní obsah

vzpomínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vybavení minulého) die Erinnerung, das Andenkenvzpomínky na dětstvíErinnerungen an die Kindheit
  2. vzpomínky (paměti) Erinnerungen Pl, Memoiren PlHerec sepsal své vzpomínky.Der Schauspieler hat seine Erinnerungen niedergeschrieben.

Vyskytuje se v

čerstvý: eine frische Erinnerung an etw.čerstvá vzpomínka na co

dávný: alte Erinnerungendávné vzpomínky

mezera: eine Erinnerungslückepřen. mezera ve vzpomínkách

opar: der Nebel der Erinnerungenpřen. opar vzpomínek

traumatický: eine traumatische Erinnerung an etw.traumatická vzpomínka na co

uchovaný: im Gedächtnis bewahrte Erinnerungvzpomínka uchovaná v mysli

vrátit se: Die Erinnerungen kamen zurück.Vzpomínky se vrátily.

zahrabat se: sich in die Erinnerungen vertiefenzahrabat se do vzpomínek

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

Erinnerung: den Erinnerungen nachhängenoddávat se vzpomínkám

vzpomínka: Erinnerungen an die Kindheitvzpomínky na dětství