Hlavní obsah

vesnice

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (malé sídlo) das Dorfpřen. španělská vesniceböhmisches Dorf
  2. (venkov) das Landbydlet na vesniciauf dem Land wohnen

Vyskytuje se v

olympijský: olympisches Dorf, das Olympiadorfolympijská vesnice

podhorský: das Vorgebirgsdorfpodhorská vesnice

nedaleký: Er wohnt im nahen Dorf.Bydlí v nedaleké vesnici.

odtrhnout se: Das Dorf trennte sich von der Stadt.Vesnice se odtrhla od města.

povýšit: Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.Vesnice povýšila na město.

rozvedený: Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.Plyn je rozvedený po celé vesnici.

samotný: am gleichen Ende des Dorfesna samotném konci vesnice

vyhořet: Ein Teil des Dorfes ist niedergebrannt.Část vesnice vyhořela.

vypálit: Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.Vojáci vypálili celou vesnici.

zapadlý: ein abgelegenes Dorfzapadlá vesnice

znát: den Weg ins Dorf kennenznát cestu do vesnice

zpustošit: ein feindliches Dorf ausplündernzpustošit nepřátelskou vesnici

život: das Leben auf dem Landeživot na vesnici

španělský: Das sind böhmische Dörfer für mich.To je pro mne španělská vesnice.

abbrennen: Dörfer abbrennenvypalovat vesnice

Ausgang: am Ausgang des Dorfesna (o)kraji vesnice

Dorf: das Leben auf dem Dorfživot na vesnici

leben: auf dem Lande lebenbydlet na vesnici

schocken: Die Bürger des Dorfes waren geschockt.Obyvatelé vesnice byli šokováni.

vesnice: böhmisches Dorfpřen. španělská vesnice