Hlavní obsah

společný

Přídavné jméno

  1. (kolektivní) gemeinsam, gemeinschaftlich, Gemein-bydlet ve společné domácnostiin einem gemeinsamen Haushalt wohnen
  2. (shodný) gemeinsam, gleich, Gemein-mat. společný jmenovatelder Hauptnenner

Vyskytuje se v

dělitel: größter gemeinsamer Teilernejvětší společný dělitel

jmenovatel: gleichnamige Brüche addierensčítat zlomky se společným jmenovatelem

pohovořit (si): sich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhaltenpohovořit si s partnerem o společné budoucnosti

jazyk: die gleiche Sprache sprechenmluvit společným jazykem

Arbeit: die Arbeit an einem gemeinsamen Projektpráce na společném projektu

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

Nenner: Brüche auf einen Nenner bringenpřevést zlomky na společného jmenovatele

společný: der Hauptnennermat. společný jmenovatel