Hlavní obsah

Ecke

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. roh, hrana stolu ap.
  2. roh, nároží ulice(gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko
  3. obl.kousek, patka chleba ap.
  4. roh, kout místnosti
  5. roh, rožek papíru ap.
  6. obl.kout vzdálené místoeine entlegene Ecke der Stadtodlehlý kout města
  7. hovor.kus cesty velký, štreka dlouhá

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. an allen Ecken (und Enden) hovor.na každém rohu všude

Vyskytuje se v

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

dort: dort in der Ecketam v rohu

hier: hier um die Ecketady za rohem

um: um die Ecke biegenzahnout za roh

biegen: um die Ecke biegenzahnout za roh

stellen: Er hat den Tisch in die Ecke gestellt.Postavil stůl do rohu.

verweisen: in die Ecke verweisenvykázat do rohu

wetzen: Er wetzte um die Ecke.Pádil za roh.

roh: Eingang um die Eckevchod za rohem

být: Ich werde an der Ecke warten.Budu čekat na rohu.

kout: eine entlegene Ecke der Stadtodlehlý kout města

tamten: Da der Sessel in der Ecke ist frei.Tamta židle v rohu je volná.

za: um die Ecke biegenzahnout za roh

zaběhnout: um die Ecke laufenzaběhnout za roh

zabočit: Der Bus bog um die Ecke.Autobus zabočil za roh.

zahnout: um die Ecke biegenzahnout za roh

zatočit: nach links/um die Ecke schwenkenzatočit doleva/za roh

zavadit: An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.Na každém rohu zavadí o někoho známého.

svět: von allen Ecken und Endenze všech koutů světa

vchod: Eingang um die EckeVchod za rohem

zalézt: sich in die Ecke verkriechenzalézt do kouta