Hlavní obsah

Ecke

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. roh, hrana stolu ap.
  2. roh, nároží ulice(gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko
  3. obl.kousek, patka chleba ap.
  4. roh, kout místnosti
  5. roh, rožek papíru ap.
  6. obl.kout vzdálené místoeine entlegene Ecke der Stadtodlehlý kout města
  7. hovor.kus cesty velký, štreka dlouhá

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. an allen Ecken (und Enden) hovor.na každém rohu všude

Vyskytuje se v

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

dort: dort in der Ecketam v rohu

hier: hier um die Ecketady za rohem

um: um die Ecke biegenzahnout za roh

biegen: um die Ecke biegenzahnout za roh

stellen: Er hat den Tisch in die Ecke gestellt.Postavil stůl do rohu.

verweisen: in die Ecke verweisenvykázat do rohu

wetzen: Er wetzte um die Ecke.Pádil za roh.

roh: vchod za rohemEingang um die Ecke

roh: odbočit za rohum die Ecke abbiegen

být: Budu čekat na rohu.Ich werde an der Ecke warten.

kout: odlehlý kout městaeine entlegene Ecke der Stadt

roh: roh stolu/skřínědie Ecke eines Tisches/Schrankes

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

za: zahnout za rohum die Ecke biegen

zaběhnout: zaběhnout za rohum die Ecke laufen

zabočit: Autobus zabočil za roh.Der Bus bog um die Ecke.

zahnout: zahnout za rohum die Ecke biegen

zatočit: zatočit doleva/za rohnach links/um die Ecke schwenken

zavadit: Na každém rohu zavadí o někoho známého.An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.

kout: přen. sedět v koutěin der Ecke sitzen

kout: zahnat koho do koutaj-n in die Ecke treiben

svět: ze všech koutů světavon allen Ecken und Enden

vchod: Vchod za rohemEingang um die Ecke

zalézt: zalézt do koutasich in die Ecke verkriechen