Hlavní obsah

biegen

Slovesobog, h./i. gebogen

  1. ohnout drát, ruku ap.den Daumen zur Seite biegenohnout palec na stranu
  2. ohýbat zájmena ap.
  3. sich biegen prohýbat se, ohýbat se strom ve větru ap.
  4. zahnout, zabočit chodec, cesta ap.um die Ecke biegenzahnout za roh

Slovesobog, h./i. gebogen

  1. auf Biegen und Brechen hovor.stůj co stůj

Vyskytuje se v

Balken: lügen, dass sich die Balken biegenlhát, až se hory zelenají

Bogen: den Bogen überspannenpřepínat strunu k prasknutí

um: um die Ecke biegenzahnout za roh

jagen: mit Pfeil und Bogen jagenlovit s lukem a šípy

Papier: ein Blatt/Bogen Papierlist/arch papíru

spannen: den Bogen spannennapínat luk

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

luk: napnout lukden Bogen spannen

podélně: přehnout co podélněetw. in Längsrichtung biegen

prohnout: prohnout zádaden Rücken (durch)biegen

za: zahnout za rohum die Ecke biegen

zabočit: Autobus zabočil za roh.Der Bus bog um die Ecke.

zabočit: Na křižovatce zabočíte doleva.An der Kreuzung biegen Sie links ab.

zahnout: zahnout za rohum die Ecke biegen

zahnutý: zahnutý dovnitřeinwärts gebogen

oblouk: vyhnout se komu/čemu velkým obloukemeinen großen Bogen um j-n/etw. machen

prohýbat se: prohýbat se smíchysich vor Lachen biegen