Hlavní obsah

biegen

Slovesobog, h./i. gebogen

  1. ohnout drát, ruku ap.den Daumen zur Seite biegenohnout palec na stranu
  2. ohýbat zájmena ap.
  3. sich biegen prohýbat se, ohýbat se strom ve větru ap.
  4. zahnout, zabočit chodec, cesta ap.um die Ecke biegenzahnout za roh

Slovesobog, h./i. gebogen

  1. auf Biegen und Brechen hovor.stůj co stůj

Vyskytuje se v

biegen: sich biegenprohýbat se, ohýbat se strom ve větru ap.

Bogen: den Bogen überspannenpřepínat strunu k prasknutí

um: um die Ecke biegenzahnout za roh

jagen: mit Pfeil und Bogen jagenlovit s lukem a šípy

Papier: ein Blatt/Bogen Papierlist/arch papíru

spannen: den Bogen spannennapínat luk

křižovatka: An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.Na křižovatce odbočte doleva.

luk: den Bogen spannennapnout luk

podélně: etw. in Längsrichtung biegenpřehnout co podélně

prohnout: den Rücken (durch)biegenprohnout záda

za: um die Ecke biegenzahnout za roh

zabočit: Der Bus bog um die Ecke.Autobus zabočil za roh.

zahnout: um die Ecke biegenzahnout za roh

zahnutý: einwärts gebogenzahnutý dovnitř

oblouk: einen großen Bogen um j-n/etw. machenvyhnout se komu/čemu velkým obloukem

prohýbat se: sich vor Lachen biegenprohýbat se smíchy

Balken: lügen, dass sich die Balken biegenlhát, až se hory zelenají