Hlavní obsah

spannen

Vyskytuje se v

Garn: (s)ein Garn spinnenvykládat pohádky, bájit

Rank: Ränke schmieden/spinnenkout/osnovat pikle

Regenschirm: Ich bin gespannt wie ein Regenschirm.Jsem napnutý jako kšandy.

Wolle: Wolle spinnenpříst vlnu

spinnen: mit der Hand/maschinell spinnenpříst ručně/strojově

spinnen: Garn spinnenpříst nit

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

bláznit: Co blázníš?Was spinnst du?

kecat: To kecáš!Du spinnst ja wohl!

kopyto: napnout botu na kopytoden Schuh auf den Leisten spannen

luk: napnout lukden Bogen spannen

napínavý: Bylo to napínavé.Es war spannend.

napjatě: napjatě čekat na koho/coauf j-n/etw. gespannt warten

přinášet: Pavouk přináší štěstí.Die Spinne bringt Glück.

sevřít: sevřít prkno do svěrákudas Brett in den Schraubstock spannen

spřádat: spřádat intrikyIntrigen spinnen

šňůra: natáhnout šňůru (na prádlo)die (Wäsche)Leine spannen

štítit se: štítit se pavoukůsich vor den Spinnen ekeln

upnout: upnout výrobek do svěrákuein Werkstück in den Schraubstock (ein)spannen

upříst: upříst lenden Flachs spinnen

vypjatý: Jejich vztah byl krajně vypjatý.Ihre Beziehung war extrem gespannt.

vypnout: vypnout síťein Netz (aus)spannen

zvědavý: Jsem zvědavý, jak to dopadne.Ich bin gespannt, wie es ausgeht.

natáhnout: natáhnout koho na skřipecj-n auf die Folter spannen

zbláznit se: Ty ses snad zbláznil!Du spinnst ja (wohl)!