Hlavní obsah

dehnen

Vyskytuje se v

rozpínat se: Die Lungen dehnen sich beim Atmen aus.Plíce se při dýchání rozpínají.

roztahovat se: Die Metalle dehnen sich durch die Wärme (aus).Kovy se teplem roztahují.