Hlavní obsah

entwickeln

Vyskytuje se v

auseinander: sich auseinander entwickelnodvíjet se jedno od druhého

Fähigkeit: seine Fähigkeiten entwickelnrozvíjet své schopnosti

fest: eine neue feste Fiber entwickelnvyvinout nové odolné vlákno

hektisch: hektische Betriebsamkeit entwickelnvyvíjet horečnatou snahu

přirozeně: vyvíjet se přirozeněsich natürlich entwickeln

různě: různě se vyvíjetsich unterschiedlich entwickeln

vypěstovat: vypěstovat v dětech smysl pro pořádekden Ordnungssinn in Kindern entwickeln