Hlavní obsah

entwickeln

Vyskytuje se v

auseinander: sich auseinander entwickelnodvíjet se jedno od druhého

Fähigkeit: seine Fähigkeiten entwickelnrozvíjet své schopnosti

fest: eine neue feste Fiber entwickelnvyvinout nové odolné vlákno

hektisch: hektische Betriebsamkeit entwickelnvyvíjet horečnatou snahu

přirozeně: sich natürlich entwickelnvyvíjet se přirozeně

různě: sich unterschiedlich entwickelnrůzně se vyvíjet

vypěstovat: den Ordnungssinn in Kindern entwickelnvypěstovat v dětech smysl pro pořádek

entwickeln: sich entwickelnvyvíjet se, vznikat jedovaté plyny při požáru ap.