Hlavní obsah

Spannung

Vyskytuje se v

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

stehen: unter Spannung stehenbýt pod napětím

dovolený: zugelassene Spannungtech. dovolené napětí

napětí: j-m/etw. voller Spannung zuhörennaslouchat komu/čemu s napětím

kulminovat: Die Spannung kulminiert.Napětí kulminuje.

napínavost: die Spannung der Handlungnapínavost děje

zostřit se: Die Spannung hat sich verschärft.Napětí se zostřilo.

Spannung: ein Film voller Spannungfilm plný napětí