Hlavní obsah

Spannung

Vyskytuje se v

elektrisch: elektrische Spannung messenměřit elektrické napětí

stehen: unter Spannung stehenbýt pod napětím

dovolený: tech. dovolené napětízugelassene Spannung

napětí: naslouchat komu/čemu s napětímj-m/etw. voller Spannung zuhören

napětí: elektrické napětíelektrische Spannung

kulminovat: Napětí kulminuje.Die Spannung kulminiert.

napětí: politické napětípolitische Spannung

napětí: napětí na Blízkém východědie Spannungen im Nahen Osten

napínavost: napínavost dějedie Spannung der Handlung

zostřit se: Napětí se zostřilo.Die Spannung hat sich verschärft.