Hlavní obsah

spinnen

Vyskytuje se v

Rank: Ränke schmieden/spinnenkout/osnovat pikle

spannen: sich spannennapínat se řemeny ap.

Wolle: Wolle spinnenpříst vlnu

spinnen: mit der Hand/maschinell spinnenpříst ručně/strojově

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

bláznit: Was spinnst du?Co blázníš?

kecat: Du spinnst ja wohl!To kecáš!

kopyto: den Schuh auf den Leisten spannennapnout botu na kopyto

luk: den Bogen spannennapnout luk

přinášet: Die Spinne bringt Glück.Pavouk přináší štěstí.

sevřít: das Brett in den Schraubstock spannensevřít prkno do svěráku

spřádat: Intrigen spinnenspřádat intriky

šňůra: die (Wäsche)Leine spannennatáhnout šňůru (na prádlo)

štítit se: sich vor den Spinnen ekelnštítit se pavouků

upnout: ein Werkstück in den Schraubstock (ein)spannenupnout výrobek do svěráku

upříst: den Flachs spinnenupříst len

vypnout: ein Netz (aus)spannenvypnout síť

natáhnout: j-n auf die Folter spannennatáhnout koho na skřipec

zbláznit se: Du spinnst ja (wohl)!Ty ses snad zbláznil!

Garn: (s)ein Garn spinnenvykládat pohádky, bájit