Hlavní obsah

spinnen

Vyskytuje se v

Garn: (s)ein Garn spinnenvykládat pohádky, bájit

Rank: Ränke schmieden/spinnenkout/osnovat pikle

spannen: sich spannennapínat se řemeny ap.

spannen: sich spannenpnout se, klenout se, táhnout se most přes údolí ap.

Wolle: Wolle spinnenpříst vlnu

spannen: den Bogen spannennapínat luk

spannen: Das Hemd spannt über dem Bauch.Košile je úzká přes břicho.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.