Hlavní obsah

spinnen

Vyskytuje se v

Rank: Ränke schmieden/spinnenkout/osnovat pikle

spannen: sich spannennapínat se řemeny ap.

Wolle: Wolle spinnenpříst vlnu

spinnen: mit der Hand/maschinell spinnenpříst ručně/strojově

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

Garn: (s)ein Garn spinnenvykládat pohádky, bájit