Hlavní obsah

odpovídající

Přídavné jméno

  • entsprechendcena vozu odpovídající jeho stavudem Wagenstand entsprechender Preis

Vyskytuje se v

odpovídat: odpovídat sám za sebefür sich selbst verantwortlich sein

odpovídat: odpovídat skutečnostider Wirklichkeit entsprechen

po: Odpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.

skutečnost: co (ne)odpovídá skutečnostietw. entspricht (nicht) der Tatsache

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.

Norm: der Norm entsprechenodpovídat standardu

übernehmen: die Verantwortung für etw. übernehmenpřevzít odpovědnost, odpovídat za co