Hlavní obsah

preisen

Vyskytuje se v

kein, keine: um keinen Preisza žádnou cenu, za nic na světě

Preis: seinen Preis habenmít svou cenu

Welt: um keinen Preis der Weltza žádnou cenu

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

Zuschlag: der Zuschlag zum Preispříplatek k ceně

annehmbar: j-m einen annehmbaren Preis abhandelnusmlouvat s kým přijatelnou cenu

einschließen: Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.Večeře je zahrnuta v ceně.

enthalten: Die Verpackung ist im Preis (mit) enthalten.Obal je zahrnut v ceně.

exklusive: Der Preis macht 10 Euro exklusive Verpackung.Cena činí 10 euro bez obalu.

fluktuieren: Die Preise fluktuieren.Ceny kolísají.

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

inbegriffen: In diesem Preis ist die Mehrwertsteuer inbegriffen.Cena je včetně DPH.

je: Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.

richten: Wonach richtet sich der Preis?Na čem je závislá cena?

sein: Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.

sollen: Die Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.

sprechen: vom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politice

vergleichen: die Preise (miteinander) vergleichenporovnat ceny

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

cena: der Einzelpreis, der Preis pro Stückcena za kus

jídlo: Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.

kus: der Preis pro Stückekon. cena za kus

pod, pode: etw. unter (dem) Preis verkaufenprodávat co pod cenou

rigidní: rigide Preiseekon. rigidní ceny

činit: Der Preis macht/beträgt 10 Euro.Cena činí 10 eur.

dohodnout se: sich über den Preis einigendohodnout se na ceně

dolů: Die Preise gehen nach unten.Ceny klesají dolů.

doporučený: empfohlener Preisdoporučená cena

dostupný: erschwingliche Preisedostupné ceny

e-shop: die Preise im E-Shopceny v e-shopu

exkluzivní: exklusive Preiseexkluzivní ceny

extra: die extra niedrigen Preise, die Extrapreiseextra nízké ceny

hnát: die Preise in die Höhe treibenhnát ceny do výše

jít: Die Preise fallen.Ceny jdou dolů.

konečný: den endgültigen Preis etw. Gen festsetzenstanovit konečnou cenu čeho

lidový: zivile/volkstümliche Preiselidové ceny

mezi: der Preis zwischen fünf und zehn Eurocena mezi pěti a deseti eury

nízký: niedriger Preisnízká cena

odpovídající: dem Wagenstand entsprechender Preiscena vozu odpovídající jeho stavu

platný: gültige Preise/Tarifeplatné ceny/sazby

poloviční: etw. für den halben Preis kaufenkoupit co za poloviční cenu

příznivý: günstige Preisepříznivé ceny

slevit: dem Großabnehmer 10% vom Preis nachlassenslevit velkoodběrateli 10% z ceny

smlouvat: Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).Rád na tržišti smlouvá.

snížit: Preise senken/ermäßigensnížit ceny zboží

stabilizovaný: stabilisierte Preiseekon. stabilizované ceny

strava: der Preis für Kost und Logiscena za byt a stravu

sypat: Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.Počítačová firma dnes dobře sype.

usmlouvat: den Preis um 25% herunterhandelnusmlouvat sumu o 25%

uzpůsobit: die Löhne den Preisen/an die Preise angleichenuzpůsobit platy cenám

včetně: der Preis einschließlich Verpackungcena včetně obalu

vyhoupnout se: Der Preis ist plötzlich gestiegen.Cena se náhle vyhoupla.

vyjednat: den Preis vereinbarenvyjednat cenu

zlevnit: Nach Weihnachten haben die Händler die Preise ermäßigt.Po Vánocích zlevnili obchodníci ceny.

zvednout: die Preise hebenzvednout ceny

zvýhodnit: Preise etw. Gen begünstigenzvýhodnit ceny čeho

koláč: Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

málo: Wie der Preis, so die Ware.Za málo peněz málo muziky.

práce: Ohne Fleiß kein Preis.Bez práce nejsou koláče.

jeder, jede, jedes: um jeden Preisza každou cenu