Hlavní obsah

pochybnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Zweifel, die Fragwürdigkeit, die Bedenklichkeitpochybnost údajů/zprávdie Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichtenmít pochybnosti o čemZweifel über etw. haben

Vyskytuje se v

mimo: co je mimo pochybnostietw. unterliegt keinem Zweifel

mučit se: Mučila se pochybnostmi.Sie quälte sich mit Zweifeln.

rozptýlit: rozptýlit pochybnosti kohoj-s Zweifel ausräumen

soužit se: soužit se pochybnostmisich mit Zweifeln quälen

trýznit: trýznit partnera pochybnostmiseinen Partner mit Zweifeln quälen

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostohne jeden Zweifel

vtírat se: Neustále se mu vtíraly pochybnosti.Zweifel drängten sich ihm ständig auf.

vzklíčit: Vzklíčily v ní pochybnosti.Zweifel sind in ihr aufgekeimt.

zaplašit: zaplašit pochybnosti kohoj-s Zweifel verscheuchen

stellen: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

Gerechtigkeit: Zweifel an der Gerechtigkeit des Urteils/Richters habenmít pochybnost o spravedlnosti rozsudku/soudce

Zweifelsfall: im Zweifelsfallv případě pochybnosti, ve sporném případě