Hlavní obsah

verschieden

Vyskytuje se v

gegeneinanderstellen: postavit proti sobě různé koncepty srovnatverschiedene Konzepte gegeneinanderstellen

nennen: vyjmenovat různé příkladyverschiedene Beispiele nennen

verschieden: Domy jsou různě široké/vysoké.Die Häuser sind verschieden breit/hoch.

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

provedení: v různém provedeníin verschiedenen Ausführungen

různý: lidé nejrůznějších národnostídie Menschen verschiedener Nationalitäten

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

velikost: předměty různé velikostiGegenstände verschiedener Größe