Hlavní obsah

běhat

Nedokonavé sloveso

  1. (často pobíhat) laufen
  2. expr.(obstarávat, získávat) ablaufenběhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen
  3. hovor.(usilovat o někoho) nachlaufen j-mběhat za děvčatyden Mädchen nachlaufen
  4. (být schopen chodit) laufen
  5. hovor.(fungovat) laufen

Vyskytuje se v

kluk: běhat za klukyden Jungen nachlaufen

úřad: hovor. běhat po úřadechvon Behörde zu Behörde laufen

záda: přen. Běhá mu mráz po zádech.Es läuft ihm eine Gänsehaut über den Rücken.

schnell: schnell laufenběhat rychle

eiskalt: přen. j-m wird eiskaltkomu je úzko/běhá mráz po zádech

geschäftig: geschäftig hin und her eilenčile běhat sem a tam

überlaufen: Es überläuft mich eiskalt.Běhá mi mráz po zádech.