Hlavní obsah

schnell

Přídavné jméno

  • rychlý jízda ap.schnell laufenběhat rychleschnell auf etw. reagierenrychle na co reagovat

Vyskytuje se v

Feuerwehr: rychle jako blesk(schnell) wie die Feuerwehr

Wind: (rychlý) jako vítr(schnell) wie der Wind

beträchtlich: podstatně rychlejší/větší, než ...beträchtlich schneller/größer, als ...

schnell: běhat rychleschnell laufen

so: tak rychle, jak je to možnéso schnell wie möglich

Weg: nejkratší cestou co nejrychlejiauf dem schnellsten Weg

aufsteigen: rychle nasednout na kolo a odjet (pryč)schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahren

Lack: bezbarvý/rychle schnoucí lakfarbloser/schnell trocknender Lack

leiern: Dítě rychle odříkalo básničku.Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.

nachhelfen: trochu napomoci, aby to šlo rychlejiein bisschen nachhelfen, damit es schneller geht

rennen: Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.Ich rannte, so schnell ich konnte.

schnellen: Delfín vyskočil z vody.Der Delphin schnellte aus dem Wasser.

spitzbekommen: Rychle jsem na to přišel.Ich bekam das schnell spitz.

springen: ještě rychle skočit k řezníkovinoch schnell zum Metzger springen

verfallen: Jeho autorita rychle upadá.Seine Autorität verfällt schnell.

verschießen: Tato barva na slunci rychle bledne.Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne.

rychlý: rychlý poselein schneller Bote

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

dělat: Dělej!Mach schnell!, Beeile dich!

enormně: enormně rychlýenorm schnell

hodně: jet hodně rychlesehr schnell fahren

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

odezva: rychlá odezvaeine schnelle Reaktion

odklidit se: Rychle se odklidil.Er machte sich schnell davon.

odskočit si: odskočit si na nákupschnell einkaufen gehen

odtáhnout: Rychle odtáhla ruku.Sie zog die Hand schnell weg.

ochabovat: Jeho pozornost rychle ochabuje.Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.

opláchnout se: opláchnout se vlažnou vodousich mit lauwarmem Wasser schnell waschen

otékat: Poraněný prst rychle otéká.Der verletzte Finger schwillt schnell an.

pádit: Život pádí.Das Leben vergeht schnell.

pohasnout: Jeho sláva rychle pohasne.Sein Ruhm verblasst schnell.

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

roznést se: Novinka se rychle roznesla po městě.Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.

rychle: Jak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?

špinit se: Světlé látky se rychle špiní.Helle Stoffe werden schnell schmutzig.

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

uschnout: Vyprané prádlo na slunci rychle uschlo.Die gewaschene Wäsche trocknete an der Sonne schnell.

vstřebat se: Mast se rychle vstřebala.Die Salbe ist schnell eingezogen.

vyletět: Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.

vystřízlivět: Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.

zapracovat se: Rychle se v nové práci zapracoval.Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

ztuhnout: Vosk rychle ztuhl.Das Wachs wurde schnell fest.

Blitz: jako namydlený blesk velmi rychle(schnell) wie der Blitz