Hlavní obsah

breit

Vyskytuje se v

Breite: in die Breite gehentloustnout, přibírat

breiten: sich breitenüber etw. Akk rozprostírat se nad čím, rozšiřovat se přes co

gehen: in die Breite gehenjít do šířky ztloustnout

groß: groß und breitpodrobně, dopodrobna povyprávět ap.

lang: lang und breitzeširoka, obšírně

weit: weit und breitširoko daleko

Masse: breite/namenlose Masseširoká/bezejmenná masa

über: über den Tisch ein Tischtuch breitenrozprostřít na stole ubrus

breiten: die Decke über das Sofa breitenroztáhnout deku přes pohovku

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.