Hlavní obsah

šíře

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (kratší rozměr) die Breitešíře látkydie Stoffbreite
  2. přen.(obsáhlost) der Umfangšíře inteligenceder Umfang der Intelligenz

Vyskytuje se v

široko: weit und breitširoko daleko

šíře: die Stoffbreitešíře látky

hruď: eine breite Brust habenmít širokou hruď

nákaza: Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.Jejich názory se šířily jako nákaza.

pánev: breites/enges Beckenširoká/úzká pánev

plandat: Ihre breiten Hosenbeine schlottern.Široké nohavice jí plandají.

punčochový: breites Strumpfsortimentširoký punčochový sortiment

sláva: j-s Ruhm verbreitenšířit čí slávu

sortiment: ein breites Warensortimentširoký sortiment zboží

spektrum: breites Meinungsspektrumširoké názorové spektrum

široký: Der Rock ist mir zu weit in der Taille.Sukně je mi široká v pase.

škála: eine breite Palette von Produkten auf dem Marktširoká škála výrobků na trhu

daleko: weit und breit bekannt seinbýt známý široko daleko

rychlost: sich in Blitzschnelle verbreitenšířit se rychlostí blesku

Masse: breite/namenlose Masseširoká/bezejmenná masa

Aufklärung: die Aufklärung verbreitenšířit osvětu

ausstreuen: přen. ein Gerücht ausstreuenšířit fámu

modern: Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.Široké sukně nejsou moderní.

Palette: eine umfassende Palette von Produktenširoká paleta produktů

umgehen: Im Kindergarten gehen die Masern um.Ve školce se šíří spalničky.

verbreiten: die Nachrichten verbreitenšířit zprávy

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.