Hlavní obsah

utichnout

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

utichnout: Kroky utichly v dálce.Die Schritte verstummten in der Ferne.