Hlavní obsah

Aussage

Vyskytuje se v

fixieren: zanést čí výpověď do protokoluj-s Aussage in einem Protokoll fixieren

zufolge: podle jeho výpovědiseiner Aussage zufolge

belasten: Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.

beschwören: odpřisáhnout výpověď před soudemdie Aussage vor Gericht beschwören

Eid: vypovídat pod přísahouunter Eid aussagen

ergeben: Tvá výpověď nedává smysl.Deine Aussage ergibt keinen Sinn.

wirklich: skutečné výpovědi svědků neštěstíwirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücks

výpověď: výpověď pod přísahoueine eidliche Aussage

výrok: log. logický výrokeine logische Aussage

pod, pode: vypovídat pod přísahouunter Eid aussagen

potvrdit: potvrdit čí výpověďj-s Aussage bestätigen

pravdivý: pravdivá zpráva/výpověďeine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussage

svědek: vypovídat jako svědekals Zeuge aussagen

Aussage: podle výpovědi svědkanach Aussage des Zeugen