Hlavní obsah

Ansicht

Vyskytuje se v

darlegen: vysvětlit své názoryseine Ansichten darlegen

decken: Můj názor se s tím jejím neshoduje.Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.

manch: názor mnohého učencedie Ansicht manches Gelehrten

verschroben: mít praštěné názoryverschrobene Ansichten haben

verteidigen: hájit svůj názorseine Ansicht verteidigen

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach

pohled: z mého pohleduaus meiner Sicht/nach meiner Ansicht

klonit se: klonit se k názoru kohozu j-s Ansicht neigen

nutit: nutit komu své názoryj-m eigene Ansichten aufdrängen

optimistický: optimistický názoroptimistische Ansicht

osvícený: mít osvícené názoryaufgeklärte Ansichten haben

progresivní: progresivní názoryprogressive Ansichten

přiklánět se: Přikláním se k názoru, že...Ich neige der Ansicht zu, dass...

sdílet: sdílet její názorihre Ansicht teilen

skeptický: skeptické názoryskeptische Ansichten

ukázka: poslat co na ukázkuetw. zur Ansicht schicken

ustrnout: ustrnout v názorechin seinen Ansichten starr werden, verknöchern

ustrnulý: ustrnulé názoryverknöcherte Ansichten

utvrzovat se: utvrzovat se ve svých názorechseine Ansichten bestärken

vyčíst: Své názory vyčetl z knih.Er hat sich seine Ansichten aus Büchern angelesen.

zastávat: zastávat cizí názoryfremde Ansichten vertreten

zprostředkovaný: zprostředkovaný názorvermittelte Ansicht

Ansicht: podle mého názorunach meiner Ansicht/meiner Ansicht nach