Hlavní obsah

decken

Sloveso

  1. etw. Akk über j-n/etw. zakrýt (si), přikrýt (si) koho/co čímEr deckte die Hand über die Augen.Zakryl si rukou oči.
  2. pokrýt střechu taškami ap., zastřešit dům ap.
  3. prostřít stůl
  4. krýt, chránit záda ap.
  5. krýt podvodníka, zloděje ap.
  6. (po)krýt, uspokojit poptávku ap.
  7. úř.krýt, pokrývat pojištění škody ap.Der Scheck ist nicht gedeckt.Šek není krytý.
  8. sich decken shodovat se, krýt se názory ap.Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.Můj názor se s tím jejím neshoduje.

Vyskytuje se v

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Decke: an die Decke gehenrozpálit se, lézt po zdi vzteky

gehen: an die Decke gehenvybuchnout, naštvat se, dožrat se

Rücken: j-m den Rücken deckenkrýt komu záda

Tisch: den Tisch deckenprostřít stůl

unter: unter der Decke liegenležet pod dekou

breiten: die Decke über das Sofa breitenroztáhnout deku přes pohovku

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

indes, indessen: Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.

Mann: Alle Mann an Deck!Všichni muži na palubu!

während: Während ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.

stůl: prostřít stůlden Tisch decken

dohmátnout: dohmátnout na stropdie Decke erreichen

krytý: být krytý hypotékoudurch eine Hypothek gedeckt sein

ohřátý: Ohřátý vzduch stoupá ke stropu.Die erwärmte Luft steigt zur Decke.

protéct: Voda protekla stropem.Das Wasser drang durch die Decke.

přehodit: přehodit přes postel dekueine Decke über das Bett werfen

strop: zřícený stropdie eingestürzte Decke