Hlavní obsah

decken

Sloveso

  1. etw. Akk über j-n/etw. zakrýt (si), přikrýt (si) koho/co čímEr deckte die Hand über die Augen.Zakryl si rukou oči.
  2. pokrýt střechu taškami ap., zastřešit dům ap.
  3. prostřít stůl
  4. krýt, chránit záda ap.
  5. krýt podvodníka, zloděje ap.
  6. (po)krýt, uspokojit poptávku ap.
  7. úř.krýt, pokrývat pojištění škody ap.Der Scheck ist nicht gedeckt.Šek není krytý.
  8. sich decken shodovat se, krýt se názory ap.Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.Můj názor se s tím jejím neshoduje.

Vyskytuje se v

decken: sich deckenshodovat se, krýt se názory ap.

gehen: an die Decke gehenvybuchnout, naštvat se, dožrat se

Rücken: j-m den Rücken deckenkrýt komu záda

Tisch: den Tisch deckenprostřít stůl

unter: unter der Decke liegenležet pod dekou

breiten: die Decke über das Sofa breitenroztáhnout deku přes pohovku

indes, indessen: Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.

Mann: Alle Mann an Deck!Všichni muži na palubu!

während: Während ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.

stůl: den Tisch deckenprostřít stůl

dohmátnout: die Decke erreichendohmátnout na strop

krytý: durch eine Hypothek gedeckt seinbýt krytý hypotékou

ohřátý: Die erwärmte Luft steigt zur Decke.Ohřátý vzduch stoupá ke stropu.

protéct: Das Wasser drang durch die Decke.Voda protekla stropem.

přehodit: eine Decke über das Bett werfenpřehodit přes postel deku

strop: die eingestürzte Deckezřícený strop

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá