Hlavní obsah

während

Předložka; s Gen/gespr. auch 3. pád

Spojka

  1. zatímcovyjadřuje souslednost dějůWährend ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.
  2. zatímcovyjadřuje protikladnost

Vyskytuje se v

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

během: během prázdninwährend der Ferien

dopoledne: během dopolednewährend des Vormittags

inkriminovaný: Kde jsi byl v inkriminovanou dobu?Wo warst du während der Tatzeit?

naskočit: Úroky během několika let naskočily.Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.

panování: za panování císařovny Marie Tereziewährend der Herrschaft von Kaiserin Maria Theresia

rozehřát se: Během tréninku se hokejisté rozehřáli.Während des Trainings haben sich die Eishockeyspieler aufgewärmt.

za: za válkywährend des Krieges

zatímco: Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.

zvrhnout se: Syn se na vojně zvrhl.Der Sohn ist während des Wehrdienstes auf die schiefe Bahn geraten.