Hlavní obsah

überdecken

Sloveso

Vyskytuje se v

překrývat: den Tisch mit einer Tischdecke überdeckenpřekrývat stůl ubrusem