Hlavní obsah

Vorstellung

Vyskytuje se v

ausverkaufen: Das Kino/Die Vorstellung ist ausverkauft.Kino/Představení je vyprodáno.

beeindrucken: Die Vorstellung beeindruckte mich stark.Představení na mě silně zapůsobilo.

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

schwelgen: in Vorstellungen schwelgenopájet se představami, tonout v představách

živý: eine lebendige Vorstellungživá představa

konat se: Die Vorstellung findet nicht statt.Představení se nekoná.

matný: eine vage/blasse Vorstellung von etw.matná představa o čem

na: am Anfang der Vorstellungna začátku představení

nejvíc: die meist besuchte Vorstellungnejvíce navštěvované představení

neshoda: eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realitätneshoda mezi představou a skutečností

představa: nur eine oberflächliche Vorstellung habenmít jen povrchní představu

představení: eine Vorstellung sehenshlédnout představení

přibližný: eine grobe Vorstellungpřibližná představa

reálný: reale Vorstellung von etw.reálná představa o čem

slučitelný: mit den Vorstellungen vereinbar seinbýt slučitelný s představami

vžitý: eine eingebürgerte Vorstellungvžitá představa

zatleskat: den Schauspielern nach der Vorstellung applaudierenzatleskat po představení hercům

zpozdit: den Anfang einer Vorstellung verzögernzpozdit začátek představení

Vorstellung: Die Vorstellung ist ausverkauft.Představení je vyprodané.