Hlavní obsah

zcela

Příslovce

  • ganz, völligzcela určitěganz bestimmtMůj názor je zcela odlišný.Meine Meinung ist ganz unterschiedlich.

Vyskytuje se v

příčina: ganz ohne Anlasszcela bez příčiny

bezvýchodně: Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.Situace vypadá zcela bezvýchodně.

naivní: völlig naiv seinbýt zcela naivní

obklíčit: Die Fans haben den Medaillengewinner völlig umringt.Fanoušci zcela obklíčili medailistu.

prostředek: (ganz) ohne Mittel/mittellos bleibenzůstat (zcela) bez prostředků

snažit se: Er bemühte sich ganz vergeblich darum.Snažil se o to zcela zbytečně.

určitě: Eins weiß ich ganz sicher.Jedno vím zcela určitě.

vtáhnout: Der Krimi nahm ihn ganz gefangen.Detektivka ho zcela vtáhla.

vybitý: eine völlig entladene Batteriezcela vybitá baterie

vyhořet: Unsere Wohnung brannte völlig aus.Náš byt zcela vyhořel.

vykoupit: Die Kunden haben das Geschäft leer gekauft.Zákazníci prodejnu zcela vykoupili.

vytížit: Ich bin heute völlig ausgelastet.Jsem dnes zcela vytížen.

zaneprázdnit: Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.

zkrachovat: Die Friedenspolitik ist völlig gescheitert.Mírová politika zcela zkrachovala.

abbrennen: Der Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

automatisch: etw. ganz automatisch tundělat co zcela automaticky

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

erschließen: Er hat sich mir ganz erschlossen.Zcela se mi otevřel.

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

richten: Ich richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.

unbedarft: völlig unbedarft seinbýt zcela naivní

verwandeln: Das Glück hat sie völlig verwandelt.Štěstí ji zcela proměnilo.

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.

zcela: ganz bestimmtzcela určitě