Hlavní obsah

decken

Sloveso

  1. etw. Akk über j-n/etw. zakrýt (si), přikrýt (si) koho/co čímEr deckte die Hand über die Augen.Zakryl si rukou oči.
  2. pokrýt střechu taškami ap., zastřešit dům ap.
  3. prostřít stůl
  4. krýt, chránit záda ap.
  5. krýt podvodníka, zloděje ap.
  6. (po)krýt, uspokojit poptávku ap.
  7. úř.krýt, pokrývat pojištění škody ap.Der Scheck ist nicht gedeckt.Šek není krytý.
  8. sich decken shodovat se, krýt se názory ap.Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.Můj názor se s tím jejím neshoduje.

Vyskytuje se v

decken: shodovat se, krýt se názory ap.sich decken

gehen: vybuchnout, naštvat se, dožrat sean die Decke gehen

Rücken: krýt komu zádaj-m den Rücken decken

Tisch: prostřít stůlden Tisch decken

unter: ležet pod dekouunter der Decke liegen

breiten: roztáhnout deku přes pohovkudie Decke über das Sofa breiten

indes, indessen: Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.

Mann: Všichni muži na palubu!Alle Mann an Deck!

während: Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.Während ich koche, kannst du den Tisch decken.

stůl: prostřít stůlden Tisch decken

dohmátnout: dohmátnout na stropdie Decke erreichen

krytý: být krytý hypotékoudurch eine Hypothek gedeckt sein

ohřátý: Ohřátý vzduch stoupá ke stropu.Die erwärmte Luft steigt zur Decke.

protéct: Voda protekla stropem.Das Wasser drang durch die Decke.

přehodit: přehodit přes postel dekueine Decke über das Bett werfen

strop: zřícený stropdie eingestürzte Decke

Decke: komu padá všechno na hlavu, na koho všechno padáj-m fällt die Decke auf den Kopf