Hlavní obsah

vyslovit

Dokonavé sloveso

  1. (pronést nahlas) aussprechenvyslovit hláskueinen Laut aussprechen
  2. (vyjádřit) aussprechen, äußernvyslovit svůj názorseine Meinung äußernvyslovit přáníeinen Wunsch äußern
  3. (dát na vědomí) aussprechen

Vyskytuje se v

přízvuk: mit richtigem Akzent aussprechenvyslovit se správným přízvukem

veto: das Veto gegen etw. aussprechenvyslovit veto proti čemu

äußern: seine Zweifel an etw. äußernvyslovit své pochyby o čem

gegenstandslos: einen gegenstandslosen Verdacht äußernvyslovit neopodstatněné podezření

innig: j-m innigen Dank sagenvyslovit komu vřelé díky

vyslovit: einen Laut aussprechenvyslovit hlásku