Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Todna život a na smrtauf Leben und TodJe po smrti.Er ist gestorben.zemřít násilnou smrtígewaltsamen Tod sterbenJsi synem smrti!Du bist ein Kind des Todes!trest smrtidie Todesstrafe

Vyskytuje se v

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

klinický: med. klinická smrtklinischer Tod

mysterium: mysterium smrtidas Mysterium des Todes

nudit: nudit koho k smrtij-n zu Tode langweilen

předtucha: předtucha smrtidie Todesahnung

příčina: příčina smrti/požáru/škodydie Todesursache/Feuerursache/Schadenursache

trest: trest smrtidie Todesstrafe

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

znavený: být k smrti znavenýtotmüde sein

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

k, ke, ku: být k smrti unavenýtodmüde sein

nenadálý: nenadálá smrtplötzlicher Tod

odsouzený: být odsouzený k trestu smrtizum Tode verurteilt sein

onemocnět: onemocnět na smrttodkrank sein

oželet: oželet čí smrtj-s Tod betrauern

rozrušit: Přítelova smrt ho velmi rozrušila.Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.

udřít se: udřít se k smrtisich totarbeiten, sich zu Tode arbeiten

unuděný: být unuděný k smrtizu Tode gelangweilt sein

vehnat: vehnat koho do náruče smrtij-n in den Tod treiben

vylekat: vylekat matku k smrtidie Mutter zu Tode erschrecken

vypátrat: Vypátrala příčinu jeho smrti.Sie erforschte seine Todesursache.

vysvobození: přen. Smrt pro něj byla vysvobozením.Der Tod war für ihn eine Erlösung.

zdrtit: Jeho smrt ji zdrtila.Sein Tod schmetterte sie nieder.

syn: být synem smrtiein Mann des Todes sein

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

smrt: trest smrtidie Todesstrafe