Hlavní obsah

Tod

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

  1. smrt, úmrtíeines natürlichen Todes sterbenzemřít přirozenou smrtíetw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životemdem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrtij-n in den Tod treibenpřivést koho do hrobu
  2. smrt(ka), zubatáder Tod als Sensenmannsmrtka s kosou

Vyskytuje se v

tausend: tausend Tode sterbenumírat strachem

Tod: auf den Todna smrt, k smrti odporný ap.

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

bejammern: j-s Tod bejammernoplakávat čí smrt

Eintritt: bei Eintritt des Todesna prahu smrti

erschrecken: j-n zu Tode erschreckenvystrašit koho k smrti

hassen: j-n auf den Tod hassenkoho k smrti nenávidět

herbeiführen: den Tod herbeiführenzpůsobit smrt

treiben: j-n in den Tod treibendohnat koho k smrti

verurteilen: j-n zum Tode verurteilenodsoudit k smrti koho

bis: bis dass der Tod uns scheidetdokud nás smrt nerozdělí

Leben: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt