Hlavní obsah

verurteilen

Vyskytuje se v

rechtskräftig: j-n rechtskräftig verurteilenpravomocně odsoudit koho

rigoros: etw. rigoros verurteilenpřísně posuzovat co

verurteilen: j-n zum Tode verurteilenodsoudit k smrti koho

doživotí: auf Lebenszeit verurteilt seinbýt odsouzen na doživotí

nezdar: zum Scheitern verurteilt seinbýt odsouzen k nezdaru

odsouzený: zum Tode verurteilt seinbýt odsouzený k trestu smrti

pomluva: j-n wegen Verleumdung verurteilenpráv. odsoudit koho za pomluvu

vězení: j-n zu fünf Jahren Gefängnis verurteilenodsoudit koho k pětiletému vězení

smrt: j-n zum Tode verurteilenodsoudit koho k smrti

scheitern: zum Scheitern verurteilt seinbýt odsouzený ke krachu plán, obchod ap.