Hlavní obsah

besinnen

Slovesoa, o

  1. sich besinnen rozmýšlet se, přemýšletnach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení
  2. sich besinnen auf j-n/etw. vzpomenout si, upamatovat se, rozpomenout se na koho/coWenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...
  3. sich besinnen etw. Gen uvědomit si co svou situaci ap.

Vyskytuje se v

rozvaha: zachovat rozvahubesonnen bleiben