Hlavní obsah

Zájmeno

  1. (mluvící osoba) ichZa to já nemohu.Dafür kann ich nichts.pro mne za mnemeinethalben, meinetwegen
  2. (při vyjádření zájmu mluvčího) mir

Vyskytuje se v

hrb: Rutsch mir den Buckel herunter!, Steig mir den Buckel rauf!Vlez mi na hrb.

nerad: Das war nicht meine Absicht., Das wollte ich nicht.hovor. Já nerad.

slabo: Mir ist schwindlig.Je mi slabo.

těšit: (Es) Freut mich.Těší mě.

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

ale: Nicht ich, sondern du bist daran schuld.Ne já, ale tys to zavinil!

ano: Gehst du mit? – Ja.Půjdeš se mnou? – Ano.

: Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.Až budeš doma, zavolej mi.

báseň: Erzähl mir hier keine Märchen!Nevypravuj mi tady básně!

bavit: Das macht mir keinen Spaß.Nebaví mě to.

blbě: Mir ist übel.Je mi blbě.

blít: Das ist zum Kotzen.Chce se mi z toho blít.

bodat: Es sticht in meinem Herzen.Bodá mě u srdce.

brnět: Mir ist das Bein eingeschlafen.Brní mě noha.

brnknout: Ruf mich mal an!Brnkni mi někdy!

buď: Entweder ich oder er!Buď já, nebo on!

být: Es ist mir warm.Je mi teplo.

co: Was, du hast dich an mich erinnert?Co, ty sis na mě vzpomněl?

dobře: Ich fühle mich nicht wohl.Není mi dobře.

dojít: Ist ein Brief für mich angekommen?Došel mi dopis?

drásat: Es beleidigt mein Ohr.To mi drásá uši.

dřevěnět: Mein Bein ist (mir) eingeschlafen.Dřevění mi noha.

dřít: Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.Nové boty mě dřou na patách.

existovat: Er ist für mich gestorben.Přestal pro mne existovat.

hlava: Der Kopf tut mir weh., Ich habe Kopfschmerzen.Bolí mě hlava.

hnusit se: Das ekelt mich (an).To se mi hnusí.

hodněkrát: Sie hat mir mehrmals geholfen.Hodněkrát mi pomohla.

hodný: Seien Sie so nett und sagen Sie mir...Buďte tak hodný a řekněte mi...

horko: Mir ist heiß.Je mi horko.

hračka: Das ist für mich ein Kinderspiel.To je pro mne hračka.

chladno: Mir ist kalt.Je mi chladno.

chtít se: Ich möchte schlafen.Chce se mi spát.

jedno: Es ist mir egal.Je mi to jedno.

kamarádit (se): Willst du mein Freund werden?Budeš se mnou kamarádit?

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

kdyby: Wäre es schon vorbei!Kdyby už to bylo za mnou!

když: Wenn sie mich anruft, komme ich.Když mi zavolá, přijdu.

klamat: Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...Neklame-li mne zrak, ...

kousat: Der Pulli kratzt.Ten svetr mě kouše.

kousnout: Eine Schlange hat mich gebissen.Kousl mě had.

kousnout se: Mein Rechner ist abgestürzt.Kousl se mi počítač.

kromě: nebst der Schwester/mirkromě sestry/mě

kručet: Mir knurrt der Magen.Kručí mi v břiše.

krvácet: Mein Zahnfleisch blutet.Krvácejí mi dásně.

křivdit: Du tust mir Unrecht.Křivdíš mi.

kývat se: Mein Zahn wackelt.Kývá se mi zub.

lepit se: Ich bin vom Pech verfolgt.přen. Smůla se mi lepí na paty.

lhostejný: Es ist mir gleichgültig.Je mi to lhostejné.

-li: Wenn du Zeit hast, ruf mich an.Budeš-li mít čas, zavolej mi.

lít: Ich triefte vor Schweiß.expr. Lil (se) ze mě pot.

líto: Er tut mir leid.Je mi ho líto.

loupat: Es sticht mich im Rücken.Loupe mě v zádech.

malý: Die Schuhe sind mir zu eng.Boty jsou mi malé.

mámit: Mein Blick täuscht mich.Mámí mě zrak.

mást: Sein Verhalten macht mich irre.Jeho chování mě mate.

miláček: Komm her, mein Kind!Pojď ke mně, miláčku!

mimo: alle außer mirvšichni mimo mne

místo: statt meinermísto mne

mít: Du hast mir nichts zu befehlen.Ty mi nemáš co rozkazovat.

mnohem: Es geht mir viel besser.Je mi mnohem lépe.

mnoho: Es bedeutet für mich viel.Znamená to pro mne mnoho.

moc: Es tut mir sehr leid.Moc mě to mrzí.

moct: Ich kann nicht dafür.Já za to nemohu.

motat se: Geh mir aus dem Weg.Nemotej se mi tady.

mrazit: Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.Při pohledu na něj mě mrazí.

mrznout: Mich friert (es) an den Händen.Mrznou mi ruce.

namluvit: Versuche nicht, mir etwas einzureden!Nesnaž se mi nic namluvit!

namrznout: Ich habe mir die Ohren erfroren.Namrzly mi uši.

naschvál: Er tut mir alles zum Trotz.Dělá mi všechno naschvál.

následovat: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě.

naštvaný: Warum bist du sauer auf mich?Proč jsi na mě naštvaný?

naštvat: Er hat mich schön aufgebracht!Pěkně mě naštval!

naučit: Ich werde es dir zeigen!Já tě naučím!

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

něco: Etwas beunruhigt mich.Něco mne znepokojuje.

nehezký: Er machte auf mich einen unschönen Eindruck.Udělal na mě nehezký dojem.

nechat: Ich werde es nicht so lassen.Já to tak nenechám.

nějak: Es gefällt mir irgendwie nicht.To se mi nějak nelíbí.

nejednou: Es ist mir schon öfters passiert.Už se mi to nejednou stalo.

nevolno: Mir ist schwindlig/übel.Je mi nevolno.

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

nezvládat: Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.Já tu práci prostě nezvládám.

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

odemknout: Ich kann es nicht aufschließen.Nejde mi to odemknout.

odemknout se: Mein Koffer hat sich aufgeschlossen.Kufr se mi odemkl.

odřít: Ich bin in der Kneipe tüchtig gerupft worden.Pěkně mě v hospodě odřeli.

okolo: Er ging an mir vorbei.Prošel okolo mne.

omluvit: Entschuldigen Sie mich bitte.Omluvte mne prosím.

opovažovat se: Wie erdreistest du dich, mich zu beschuldigen?Jak se opovažuješ mě obviňovat?

oslepit: Die Morgensonne hat mich geblendet.Oslepilo mě ranní slunce.

oslnit: Seine Kenntnisse haben mich erstaunt.Oslnil mě svými znalostmi.

osolit: Ich werde es ihm versalzen!Já mu to osolím!

osvítit: Mir kam plötzlich eine Erleuchtung.Náhle mě něco osvítilo.

otravovat: Die Arbeit ödet mich schon an.Už mě ta práce otravuje.

pak: Dann komm(e) nicht mehr zu mir!Pak za mnou už nechoď!

: meinethalben, meinetwegenpro mne za mne