Hlavní obsah

kromě, řidč. krom

Předložka

  1. (vyjma) außer, ausschließlichByli tam všichni kromě nás.Es waren dort alle außer uns.
  2. (vyjadřuje přidání něčeho) außerkromě jinéhoaußerdem, überdies

Příslovce

  1. (mimo, vyjímaje) außerkaždý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag
  2. (vedle toho) nebst, nebenkromě sestry/měnebst der Schwester/mir

Vyskytuje se v

kromě: každý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

ausschließlich: denně kromě neděletäglich ausschließlich des Sonntags

außer: každý den kromě pondělíjeden Tag außer Montag

neben: kromě jiných možnostíneben anderen Möglichkeiten

daneben: Pili jsme víno, kromě toho jeden koňak a nakonec šampaňské.Wir tranken Wein, daneben einen Kognak und zum Schluss Sekt.

ihr: kromě níaußer ihr