Hlavní obsah

mnohem

Příslovce

  • viel + KomparativJe mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.Byl mnohem starší než ona.Er war viel älter als sie.

Vyskytuje se v

méně: mnohem méněviel weniger

se, si: Vypovídala jsem se a je mi mnohem líp.Ich redete mich aus und es geht mir schon viel besser.

handeln: V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.

noch: On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.

viel: Je mnohem pilnější než ty.Er ist viel fleißiger als du.

mnohem: Je mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.