Hlavní obsah

mnohem

Příslovce

  • viel + KomparativJe mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.Byl mnohem starší než ona.Er war viel älter als sie.

Vyskytuje se v

méně: mnohem méněviel weniger

se, si: Vypovídala jsem se a je mi mnohem líp.Ich redete mich aus und es geht mir schon viel besser.