Hlavní obsah

darum

Příslovce

  1. kolem toho, kolem čeho okolo tohoto předmětu, místa ap.ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem
  2. (a) proto, tedy, tudížeben darumprávě proto
  3. o to co se týká této věci, záležitosti ap.Darum geht es ja gerade!O to právě jde!

Vyskytuje se v

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

kolikrát - tolikrát: Kolikrát se o to pokoušel, tolikrát ztroskotal.Sooft er sich darum bemühte, jedes Mal scheiterte er.

pryč: Už se o to nestarej, je to pryč.Kümmere dich nicht mehr darum, es ist schon vorüber.

snažit se: Snažil se o to zcela zbytečně.Er bemühte sich ganz vergeblich darum.