Hlavní obsah

Höhe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. výška rozměrhovor. Das ist ja die Höhe!To je (teda) vrchol!eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry
  2. nadmořská výška
  3. užívá se ve spojení s předložkou in k označení směru nahoru
  4. pahorek, návrší, vyvýšeninaeine Höhe ersteigenvystoupit na pahorek
  5. vrchol kariéry ap.
  6. výše škody ap.in voller Höhev plné výši zaplatit ap.
  7. úroveň přednášky ap.
  8. mat.výška trojúhelníku ap.

Vyskytuje se v

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

überfliegen: die Alpen (in 10 000 m Höhe) überfliegenpřeletět Alpy (ve výšce 10 000 m)

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

českomoravský: Böhmisch-Mährische Höhegeogr. Českomoravská vrchovina

výška: die Höhe über dem Meeresspiegelnadmořská výška

hnát: die Preise in die Höhe treibenhnát ceny do výše

nabrat: Das Flugzeug hat an Höhe gewonnen.Letadlo nabralo výšku.

nadmořský: in einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegelgeogr. v nadmořské výšce tisíc metrů

naštelovat: die Höhe einstellennaštelovat výšku

pohádat se: mit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zankenpohádat se s nadřízeným o výši platu

stanovit: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

výše: eine Geldstrafe in Höhe von 100 Kronenpokuta ve výši 100 korun

vrchol: Das ist ja die Höhe!To je vrchol!

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry