Hlavní obsah

Höhe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. výška rozměrhovor. Das ist ja die Höhe!To je (teda) vrchol!eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry
  2. nadmořská výška
  3. užívá se ve spojení s předložkou in k označení směru nahoru
  4. pahorek, návrší, vyvýšeninaeine Höhe ersteigenvystoupit na pahorek
  5. vrchol kariéry ap.
  6. výše škody ap.in voller Höhev plné výši zaplatit ap.
  7. úroveň přednášky ap.
  8. mat.výška trojúhelníku ap.

Vyskytuje se v

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

überfliegen: die Alpen (in 10 000 m Höhe) überfliegenpřeletět Alpy (ve výšce 10 000 m)

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

českomoravský: geogr. Českomoravská vrchovinaBöhmisch-Mährische Höhe

výška: nadmořská výškadie Höhe über dem Meeresspiegel

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

nabrat: Letadlo nabralo výšku.Das Flugzeug hat an Höhe gewonnen.

nadmořský: geogr. v nadmořské výšce tisíc metrůin einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegel

naštelovat: naštelovat výškudie Höhe einstellen

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

stanovit: stanovit výši škoddie Höhe des Schadens feststellen

výše: pokuta ve výši 100 koruneine Geldstrafe in Höhe von 100 Kronen

výška: zvednout co do výškyetw. in die Höhe heben

vrchol: To je vrchol!Das ist ja die Höhe!