Hlavní obsah

Länge

Vyskytuje se v

Länge: der Länge nachjak široký tak dlouhý

längen: sich längenprodlužovat se, natahovat se guma ap.

längst: längst nicht(ani) zdaleka ne

messen: Das Bett misst 2,10 m in der Länge.Postel měří 2,10 m na délku.

délka: geographische Längezeměpisná délka

východní: 20 Grad östlicher Längegeogr. 20 stupňů východní délky

zeměpisný: geografische Länge/Breitezeměpisná délka/šířka

dávno: Das weiß ich schon längst.To vím už dávno.

inkubace: die Länge der Inkubationdélka inkubace

minulý: längst vergangene Zeitendoby dávno minulé

o: ein Stoff von 2 Meter Längelátka o délce 2 metry

odzvonit: Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.

zdaleka: längst nichtzdaleka ne

loket: etw. in die Länge ziehendělat co na dlouhé lokte

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama