Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) die Zeitod té dobyseit der Zeit, seitdemv nejkratší možné doběin kürzester Zeitv současné dobězurzeit
  2. (časový úsek) die Zeit, die Dauerve stanovenou dobuzur festgesetzten Zeitposlední dobouin der letzten Zeitv každou roční dobuin jeder Jahreszeitpracovní dobadie Arbeitszeitdoba žnídie Erntezeit
  3. (historické období) die Zeit, die Ära, die Epochegeol. doba kamennádie Steinzeit
  4. (jednotka taktu) die Zählzeit

Vyskytuje se v

meziledový: doba meziledovádas Interglazial, die Interglazialzeit, die Zwischeneiszeit

bronzový: archeol. doba bronzovádie Bronzezeit

denní: denní dobadie Tageszeit

inkubační: inkubační dobadie Inkubationszeit

jízdní: jízdní dobadie Fahrzeit

kamenný: archeol. doba kamennádie Steinzeit

ledový: geol. doba ledovádie Eiszeit

měděný: hist. doba měděnádie Kupferzeit

nynější: nynější dobadie Jetztzeit

odstřel: doba odstřeludie Jagdsaison, die Jagdzeit

poslední: poslední dobouin der letzten Zeit

postní: postní dobadie Fastenzeit

poválečný: poválečná dobadie Nachkriegszeit

pracovní: pracovní doba/hodinydie Arbeitszeit/Arbeitsstunden

prodejní: prodejní dobadie Verkaufszeit

provozní: provozní dobadie Betriebszeit

příliv: doba přílivudie Flutzeit

přístupový: výp. přístupová dobadie Zugriffszeit

římský: hist. doba římskáRömische Zeit

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

současný: v současné doběin der Gegenwart

starší: archeol. starší doba kamennádie Altsteinzeit

určitý: pracovní poměr na dobu určitoubefristetes Arbeitsverhältnis

úřední: úřední dobadie Öffnungszeiten

výdejní: výdejní dobadie Ausgabezeit

výpůjční: výpůjční dobadie Ausleihzeit

vysílací: vysílací hodina/dobadie Sendestunde/Sendezeit

výuční: výuční dobadie Lehrzeit

vznik: doba vznikudie Entstehungszeit

zápůjční: zápůjční dobadie Leihfrist

záruční: záruční dobadie Garantiefrist

zkušební: zkušební doba nového zaměstnancedie Probezeit

železný: archeol. doba železnádie Eisenzeit

blízký: v nejbližší doběin der nächsten Zeit

dávný: od dávných dobseit ewigen Zeiten

délka: délka pracovní dobydie Dauer der Arbeitszeit

dnešní: v dnešní doběin der heutigen Zeit

dohledný: v dohledné doběin absehbarer Zeit

dřívější: v dřívějších dobáchin früheren Zeiten

chaotický: chaotická dobadie chaotische Zeit

inkriminovaný: Kde jsi byl v inkriminovanou dobu?Wo warst du während der Tatzeit?

kardio: Kardio je v dnešní době hodně populární.Das Cardio ist heutzutage sehr beliebt.

kolega: kolega z dob studiíder Studienkollege/Kommilitone

minulý: doby dávno minulélängst vergangene Zeiten

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

náš, naše: v naší doběin unserer Zeit

naučení: doba potřebná k naučení textudie zur Aneignung des Textes notwendige Zeit

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

nějaký: Trvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.

neklidný: neklidná dobaunruhige Zeit

nevhodný: přijít v nevhodnou dobuzu unpassender Zeit kommen

obvyklý: jíst v obvyklou dobuzur gewohnten Zeit essen

otevírací: otvírací dobadie Öffnungszeit

pokročit: Doba pokročila.Die Zeit ist vorgeschritten.

porevoluční: v porevoluční doběin der Nachrevolutionszeit

poslední: V poslední době je pořád nemocný.In der letzten Zeit ist er immer krank.

přesun: přesun pracovní dobydie Verschiebung der Arbeitszeit

reformační: reformační literatura/dobadie Reformationsliteratur/die Reformationszeit

určitý: v určitou dobuzu einer bestimmten Zeit

vhodný: vhodná doba pro rozhovoreine für das Gespräch günstige Zeit

zavírací: po zavírací doběnach Ladenschluss

krok: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten