Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Vertrag, der Kontraktodstoupit od smlouvyvom Vertrag zurücktretenporušit smlouvueinen Vertrag verletzenpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

Vyskytuje se v

bod: bod smlouvyder Vertragspunkt

exkluzivní: exkluzivní smlouvader Exklusivvertrag

kolektivní: kolektivní smlouvader Kollektivvertrag

kupní: kupní smlouvader Kaufvertrag

manželský: manželská smlouvader Ehevertrag

nájemní: nájemní poměr/smlouvadas Mietverhältnis/der Mietvertrag

nakladatelský: nakladatelská smlouvader Verlagsvertrag

náležitost: formální náležitosti smlouvyformale Vertragsbestandteile

obchodní: obchodní smlouvader Handelsvertrag

pojistný: pojistná smlouvader Versicherungsvertrag

pracovní: pracovní poměr/smlouvadas Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertrag

přátelský: přátelská smlouvader Freundschaftsvertrag

spojenecký: spojenecká smlouvader Bündnisvertrag

sponzorský: sponzorská smlouvader Sponsorvertrag

část: část smlouvyein Bestandteil des Vertrags

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

nevypověditelný: nevypověditelná smlouvaein unkündbarer Vertrag

odstavec: odstavec smlouvy/zákonader Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzes

parafovat: parafovat smlouvuden Vertrag paraphieren

podepsat: podepsat smlouvueinen Vertrag unterschreiben

přepracovat: přepracovat smlouvuden Vertrag überarbeiten

připravit: práv. připravit kupní smlouvueinen Kaufvertrag vorbereiten

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

rozvázat: rozvázat smlouvuden Vertrag kündigen

signatář: signatář smlouvyder Signatar/Unterzeichner eines Vertrags

stvrdit: stvrdit smlouvu přísahoueinen Vertrag mit einem Eid bekräftigen

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen

výhodný: výhodná koupě/smlouvaein günstiger Kauf/Vertrag

vyhotovit: vyhotovit smlouvueinen Vertrag ausfertigen

für: smlouva na tři měsíceein Vertrag für drei Monate

langfristig: uzavřít dlouhodobou smlouvueinen langfristigen Vertrag abschließen

Vertrag: uzavřít s kým/čím smlouvumit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließen

ablaufen: Kdy vyprší smlouva?Wann läuft der Vertrag ab?

Ausfertigung: smlouva ve třech vyhotoveníchein Vertrag in drei Ausfertigungen

Einschränkung: Smlouva platí bez výhrad.Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.

Gültigkeit: Smlouva včera nabyla platnosti.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.

kündigen: Vypověděl nájemní smlouvu na svůj byt.Er hat seine Wohnung gekündigt.

verletzen: porušit smlouvueinen Vertrag verletzen

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag