Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Vertrag, der Kontraktodstoupit od smlouvyvom Vertrag zurücktretenporušit smlouvueinen Vertrag verletzenpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

Vyskytuje se v

bod: bod smlouvyder Vertragspunkt

exkluzivní: exkluzivní smlouvader Exklusivvertrag

kolektivní: kolektivní smlouvader Kollektivvertrag

kupní: kupní smlouvader Kaufvertrag

manželský: manželská smlouvader Ehevertrag

nájemní: nájemní poměr/smlouvadas Mietverhältnis/der Mietvertrag

nakladatelský: nakladatelská smlouvader Verlagsvertrag

náležitost: formální náležitosti smlouvyformale Vertragsbestandteile

obchodní: obchodní smlouvader Handelsvertrag

pojistný: pojistná smlouvader Versicherungsvertrag

pracovní: pracovní poměr/smlouvadas Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertrag

přátelský: přátelská smlouvader Freundschaftsvertrag

spojenecký: spojenecká smlouvader Bündnisvertrag

sponzorský: sponzorská smlouvader Sponsorvertrag

část: část smlouvyein Bestandteil des Vertrags

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

nevypověditelný: nevypověditelná smlouvaein unkündbarer Vertrag

odstavec: odstavec smlouvy/zákonader Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzes

parafovat: parafovat smlouvuden Vertrag paraphieren

podepsat: podepsat smlouvueinen Vertrag unterschreiben

přepracovat: přepracovat smlouvuden Vertrag überarbeiten

připravit: práv. připravit kupní smlouvueinen Kaufvertrag vorbereiten

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

rozvázat: rozvázat smlouvuden Vertrag kündigen

signatář: signatář smlouvyder Signatar/Unterzeichner eines Vertrags

stvrdit: stvrdit smlouvu přísahoueinen Vertrag mit einem Eid bekräftigen

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen

výhodný: výhodná koupě/smlouvaein günstiger Kauf/Vertrag

vyhotovit: vyhotovit smlouvueinen Vertrag ausfertigen

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

langfristig: einen langfristigen Vertrag abschließenuzavřít dlouhodobou smlouvu

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

Vertrag: von einem Vertrag zurücktretenodstoupit od smlouvy

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Gültigkeit: Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.Smlouva včera nabyla platnosti.

kündigen: Er hat seine Wohnung gekündigt.Vypověděl nájemní smlouvu na svůj byt.

verletzen: einen Vertrag verletzenporušit smlouvu