Hlavní obsah

ablaufen

Vyskytuje se v

Hacke: ušoupat si nohy pro co, kvůli čemusich Dat die Hacken nach etw. ablaufen

Rang: vypálit komu rybníkj-m den Rang ablaufen

Sohle: uběhat si nohy za čím, kvůli čemusich Dat die Sohlen nach etw. ablaufen

Schuhsohle: uběhat si nohy kvůli čemusich Dat die Schuhsohlen nach etw. ablaufen

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

vypršet: Platební lhůta vypršela.Die Zahlungsfrist ist abgelaufen.

hodiny: komu odbíjí poslední hodinkaj-s Uhr ist abgelaufen

ablaufen: nechat vytéci vodu z vanydas Wasser aus der Wanne ablaufen lassen